POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CONSIERGO SA

I.  ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

CONSIERGO este o companie premium de asistență personală, ce oferă servicii de concierge pentru clienții individuali și companii.
Specializată în crearea unui stil de viață relaxant, Consiergo oferă consultanță personalizată pentru servicii exclusiviste (acces la evenimente sportive, culturale, de lifestyle, sold – out)  în țară și în lume, acces la specialiști de top (creatori de imagine, instructori de sport/hobby-uri, avocați, medici, experți în dezvoltare personală a membrilor familiei și copiilor) până la servicii uzuale (șofer, bucătar, grădinar, menajere, etc) totul în deplină confidențialitate, astfel încât clienții noștri să câștige timp prețios și să se bucure de viață, lăsând toate grijile în seama noastră.
Oferim clienților concierge în lifestyle & wellness, concierge pentru casă & administrative, concierge în servicii medicale, în turism și evenimente.
Serviciile de concierge sunt puse la dispoziția clienților direct, pe baza unui contract, sau indirect, prin intermediul companiilor care își recompensează clienții sau angajații sau partenerii de afaceri cu aceste servicii (exemplu: bănci, companii de IT, etc)
Pe lângă profesionalismul nostru, ne preocupăm permanent să implementăm cele mai înalte standarde de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă.
Politica de Confidențialitate descrie categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica noastră de Confidențialitate detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din lifestyle, turism & evenimente, domeniul medical, activități legate de casă și alte informații din domeniul dumneavoastră de interes.
Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile noastre disponibile la adresa www.consiergo.ro.

II.  OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL
CONSIERGO SA este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal cu numărul 25194 / 29.10.2012, având sediul în Strada Erou Nicolae Iancu, nr 147, ap 1, Voluntari, Ilfov, România.

III.  CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt necesare în rezolvarea solicitarilor dumneavoastră de concierge, în calitate de client sau beneficiar al serviciilor de concierge, și pot include:
•    Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, al membrilor familiei, adresa poștală, adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail, pentru a vă putea contacta și a vă transmite răspunsul solicitării dumneavoastră;
•    Informații suplimentare prelucrate în mod obligatoriu într-o solicitare a dumneavoastra în scopul rezolvării ei în calitate de client CONSIERGO sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, în cadrul solicitărilor de lifestyle, turism și evenimente, medicale, solicitări casă, etc, pe care ni le transmiteți.
•    Informații colectate din surse publice;
•    Alte date cu caracter personal privind preferințele dumneavoastră dacă se dovedesc relevante serviciilor pe care le prestăm: preferințe culturale, de petrecere a timpului liber, preferințe sportive, de wellness;
•    În situații limitate, în care colectarea acestor date este obligatorie pentru prestarea serviciilor noastre, trebuie să colectăm categorii speciale de date cu caracter personal, respectiv codul numeric personal („CNP”, număr cont bancar, număr card). Aceste categorii speciale de date vor fi colectate doar pe baza consimțimântului prealabil expres al dumneavoastră sau pe baza dovezii juste a consimțământului dumneavoastră.

IV. CUM COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră în anumite împrejurări, inclusiv:
•    În momentul în care solicitați sau organizația dumneavoastră ne transmite spre rezolvare solicitări de concierge în lifestyle, turism și evenimente, casă, servicii medicale. În momentul în care navigați, solicitați informații sau interacționați, sau organizația dumneavoastră navighează, solicită informații sau interacționează pe website-ul nostru;
•    În momentul în care participați la un seminar sau alt eveniment CONSIERGO sau vă înscrieți să primiți date cu caracter personal din partea noastră;
•    În momentul în care prestați sau vă oferiți să prestați sau organizația dumneavoastră prestează sau se oferă să presteze servicii pentru noi;
•    În momentul în care ne comunicați sau organizația dumneavoastră ne comunică voluntar, din orice motiv, datele dumneavoastră cu caracter personal.
V. TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
•    Prelucrarea este necesară în vederea rezolvarii unei solicitari transmise de către dumneavoastră sau organizația dumneavoastră, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract sau accord de plată pentru serviciile prestate cu dumneavoastră sau organizația dumneavoastră;
•    Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
•    Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit;
•    Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor dumneavoastră sau ale altei persoane fizice.
În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit. În același timp, ne vom lua garanții suplimentare că orice persoană fizică sau entitate care ne comunică datele dumneavoastră speciale cu caracter personal a obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră.
Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente.
În orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, vă rugăm să ne comunicați printr-un e-mail la office@consiergo.ro, să ne contactați la 0737 410 000 sau să ne comunicați o scrisoare la adresa Strada Erou Nicolae Iancu, nr 147, ap 1, Voluntari, Ilfov, România. În toate cazurile, consimțământul va putea fi retras în același mod în care a fost acordat.
Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, CONSIERGO nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor CONSIERGO, CONSIERGO vă va informa în acest sens.

VI. ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Vă putem folosi datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):
1.    Oferirea de servicii de concierge și rezolvarea solicitărilor dumneavoastră în lifestyle, turism și evenimente, servicii medicale, casă.
2.    Gestionarea sau administrarea relației de afaceri a dumneavoastră sau a organizației dumneavoastră cu CONSIERGO, inclusiv servicii de procesare a plăților, contabilitate, facturare și încasare, asistență;
3.    Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră;
4.    Protejarea securității și gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website.
În cazul în care ne-ați acordat expres consimțământul dumneavoastră, vă putem prelucra datele cu caracter personal și în următoarele scopuri:
•    Comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în ceea ce privește ultimele noutăți de concierge, alte informații cu privire la servicii, produse și tehnologii (incluzând informări pentru clienți, buletine informative și alte informații), precum și evenimente și proiecte CONSIERGO;
•    Sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități sau evenimente promoționale.
În ceea ce privește comunicările legate de marketing, vă vom pune la dispoziție – dacă se impune în mod legal – informațiile respective doar după ce ați selectat această opțiune de a participa și vă vom oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu doriți să mai primiți comunicări legate de marketing din partea noastră. Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

VII. PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Vă putem partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări:
•    Dacă sunteți client CONSIERGO sau ati primit serviciile noastre din partea unei companii (ex: banci, it, pharma, etc) al cărei client sunteți și care vă răsplătește cu serviciile noastre oferite cadou, vă putem divulga datele cu caracter personal către:
1.    Firme și furnizori în scopul rezolvării solicitării dumneavoastră (exemplu: hoteluri, companii de turism) sau către alte persoane în scopul prestării serviciilor solicitate de către dumneavoastră;
2.    Vă putem comunica datele de contact cu titlu confidențial către terți în scopul obținerii unui feedback din partea dumneavoastră cu privire la prestarea serviciilor de către societate, pentru a ne ajuta la măsurarea performanței noastre și îmbunătățirea și promovarea serviciilor noastre;
3.    Vă putem partaja datele cu caracter personal cu instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare alternativă, confidențială a diferendelor;
4.    De asemenea, putem folosi date cu caracter personal agregate și statistici în scopul monitorizării folosirii website-ului pentru a ne ajuta la dezvoltarea website-ului și serviciilor noastre.
De asemenea, vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite – în principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara CONSIERGO, pe plan intern sau internațional. CONSIERGO va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii.
Altfel, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel.

VIII. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZAȚI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE
În cazul în care ne furnizați date cu caracter personal cu privire la o altă persoană (cum ar fi unul dintre administratorii sau salariații dumneavoastră, sau o persoană cu care aveți relații profesionale), trebuie să vă asigurați că aveți dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal, așa cum se descrie în prezenta Politică de Confidențialitate.
În special, trebuie să vă asigurați că persoana fizică în cauză are cunoștință de aspectele diverse tratate în prezenta Politică de Confidențialitate, așa cum acestea privesc persoana fizică respectivă, inclusiv identitatea noastră, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectăm, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal (inclusiv divulgarea către destinatari din străinătate), dreptul persoanei fizice de a obține acces la datele cu caracter personal și de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastră de a presta servicii).

IX. PĂSTRAREA SECURITĂȚII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea ale contractorilor noștri sau în format tipărit.

X. TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE
Am putea să vă transferăm datele cu caracter personal în țări situate în cadrul UE, SEE sau în țări care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal – dacă se va dovedi necesar în Scopurile Permise, așa cum au fost descrise mai sus.

XI. ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CU PRIVIRE LA DUMNEAVOASTRĂ
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la office@consiergo.ro  Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.
În același timp, vom lua măsuri juste pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

XII. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
CONSIERGO a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și criteriilor prevăzute pentru ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise sau atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și CONSIERGO nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective.
Datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de maximum 30 de ani de la data la care au fost colectate.

XIII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
•    dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
•    dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte și dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
•    puteți de asemenea să faceți o plângere dacă sunteți preocupat de modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
•    dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii.
Dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa office@consiergo.ro. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.
Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, România.

XIV. ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE
Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Confidențialitate a fost realizată în luna mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

XV. CUM NE PUTEȚI CONTACTA 

Avem intenția de a păstra transparența deplină și de a rămâne permanent în contact cu dumneavoastră în legătură cu oricare dintre aspectele privitoare la protecția confidențialității. Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări, observații sau solicitări, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa office@consiergo.ro, să ne contactați la tel. 0737 410 000, sau să ne transmiteți o scrisoare la adresa Strada Erou Nicolae Iancu, nr 147, ap 1, Voluntari, Ilfov, România.