(Română) Comunicare actionari

(Română) În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile („Legea 31/1990”) si ale actului constitutiv al Consiergo S.A. [societate pe acțiuni, înființată si functionand în conformitate cu legile din România, cu sediul social in Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, Şos. Erou Nicolae Iancu nr. 147, scara A, etaj P, ap. 1, Județ Ilfov, înregistrată în Registrul Comertului sub nr. J23/1308/2011, CUI 28481028 (“Consiergo” sau “Societatea”)],

Details