Administratorul Unic al S.C. Consiergo S.A.(“Societatea”), cu sediul în Voluntari, Județul Ilfov, Strada Erou Iancu Nicolae, numărul 147, parter, ap. 1, J23/1308/2011, CUI RO 28481028, în considerarea articolului 9.4. litera b) din Actul Constitutiv al societatii,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor(“AGOA”) la data de 18.03.2021, ora 12:00, la sediul social al societății din Județul Ilfov, Oraș Voluntari, Strada Erou Iancu Nicolae, numărul 147, parter, ap. 1, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 10.03.2021, stabilita ca data de referinta a AGOA, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea alegerii, în temeiul art. 129 din Legea 31/1990 a unui secretar pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

  2. Revocarea mandatului auditorului intern al societății, 3B EXPERT AUDIT S.R.L. cu sediul social în Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu nr.114, Sector 2, reprezentata prin Badiu Anisoara Adriana.

  3. Conferirea unui nou mandat de auditor intern societății EXPERT AUDIT S.R.L., cu sediul social in Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, inmatriculata la Registrul Comertului Tulcea sub numarul J36/214/2001, CUI 14058398, reprezentata prin RODICA PIRLOG, in calitate de Administrator, pentru un mandat de 3 ani.

  4. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al Societatii, ca urmare a modificarii auditorului.

  5. Mandatarea doamnei Carmen Voicu, Administratorul societății pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

  6. Mandatarea doamnei Carmen Voicu să redacteze, să depună și să ridice orice fel de acte, să reprezinte societatea la toate instituțiile unde va fi necesar pentru a înscrie modificarile la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul București, să semneze orice fel de acte in fața cabinetului de avocat, notariat, instituție bancară sau orice altă instituție unde va fi nevoie pentru înscrierea modificărilor menționate in prezentul act.

*Toate documentele necesare informării se găsesc la sediul societății, acestea vor fi puse la dispoziție prin fotocopiere în baza unei solicitări scrise din partea acționarilor. Costurile fotocopierii vor fi suportate de societate.

  • În situația în care nu se va putea ține cu respectarea condițiilor legale și statutare ședința din data de 18.03.2021, se va fixa următoarea ședință în data de 19.03.2021.

Administrator Unic

Carmen Voicu

Convocator semnat document2021-02-09-154551