Subscrisa, S.C. Consiergo S.A. , cu sediul în Voluntari, Județul Ilfov, Strada Erou Iancu Nicolae, numărul 147, parter, etaj 1, J23/1308/2011, CUI RO 28481028, Cont IBAN RO53RNCB0082121902520001 BCR UNIREA, în considerarea articolului 9.4. litera b) din Actul Constitutiv al S.C. Consiergo S.A. si a dispozitiilor Legii nr.31/1990, prin Administratorul Unic al societății, doamna Carmen Voicu, care, exercitându-și drepturile statutare, face prin intermediul prezentei

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

 

  • La data de 27.05.2021, ora 12:00, la sediul social al societății din Județul Ilfov, Oraș Voluntari, Strada Erou Iancu Nicolae, numărul 147, parter, ap 1.
  • În situația în care nu se va putea ține, cu respectarea condițiilor legale și statutare, ședința din data de 27.05.2021, se va fixa următoarea ședință în data de 28.05.2021, ora 12:00, la sediul social al societății din Județul Ilfov, Oraș Voluntari, Strada Erou Iancu Nicolae, numărul 147, parter, ap 1, cu aceeași ordine de zi.
  • La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați conform prevederilor Actului Constitutiv la data de 24.05.2021- considerată dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea alegerii, în temeiul art. 129 din Legea 31/1990 a unui secretar pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
  2. Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2020, pe baza rapoartelor prezentate de auditorul financiar al societății.
  3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru anul 2020.
  4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020.
  5. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 01.06.2021, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.
  6. Aprobarea mandatării doamnei Carmen Voicu, administratorul societății pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
  7. Aprobarea mandatării doamnei Carmen Voicu să redacteze, să depună și să ridice orice fel de acte, să reprezinte societatea la toate instituțiile unde va fi necesar pentru a înscrie modificările la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Ilfov, să semneze orice fel de acte in fața cabinetului de avocat, notariat, instituție bancară sau orice altă instituție unde va fi nevoie pentru înscrierea și punerea în aplicare a modificărilor și dispozițiilor menționate in prezentul act.

*Toate documentele necesare informării se găsesc la sediul societății, acestea vor fi puse la dispoziție prin fotocopiere în baza unei solicitări scrise din partea acționarilor. Costurile fotocopierii vor fi suportate de societate.

Convocator AGA CONSIERGO