Convocator al AGOA Consiergo SA

Administratorul Unic al S.C. Consiergo S.A.(“Societatea”), cu sediul în Voluntari, Județul Ilfov, Strada Erou Iancu Nicolae, numărul 147, parter, ap. 1, J23/1308/2011, CUI RO 28481028, în considerarea articolului 9.4. litera b) din Actul Constitutiv al societatii

Details